Hemstädning


Tänk att få komma hem till en nystädad bostad efter en lång arbetsdag...Vi hjälper dig att uppnå ett mer avslappnat hemmaliv!


Låt oss ta hand om din städning, tvätt eller fönster så kan du istället ägna dig åt familjen eller din hobby. GötaClean städar alla storlekar och typer av hem allt efter dina och våra kunders personliga behov.

Vi sätter alltid kundens behov och trygghet i fokus!


Kontakta oss när du behöver en kunnig och pålitlig partner för att avlasta dig i din hektiska vardag!
Information till dig som köper eller har förmån av hushållsarbete:


Skattereduktionens storlek:


Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden (inkl. moms), men högst 50 000 kronor per år. Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kronor (inkl. moms) för att du ska kunna få skattereduktion. Du kan alltså få tillbaka 50 % av arbetskostnaden för hushållsarbetet, men högst 50 000 kronor per år. För att få skattereduktion för husarbete måste du ha fyllt 18 år.


Detta kan du få skattereduktion för:


• städarbete, vård av kläder och matlagning som utförs i, eller i nära anslutning till,

bostaden

• gräs- och häckklippning samt snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden

• barnpassning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden samt lämning och

hämtning av barn vid förskola, skola, fritidsaktivitet eller liknande

• annan omsorg och tillsyn som en person behöver och som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid

vårdcentraler eller liknande enklare ärenden.


Du kan även få skattereduktion om du betalt ersättning för eller haft förmån av hushållsarbete som utförts i en förälders bostad, förutsatt att tjänsterna berättigar till skattereduktion.

Även dödsbon kan få skattereduktion för hushållsarbete som utförts före dödsfallet.


Detta kan du inte få skattereduktion för:


• arbete som du fått försäkringsersättning för

• arbete som stat, kommun eller landsting lämnat stöd för (t.ex. arbete som utförs av   den kommunala hemtjänsten)

• arbete som utförs av en person eller ett företag som är närstående

• resor och material

• sådana arbeten som utgör hälso- och sjukvård eller liknande

• underhålls- och reparationsarbeten för t.ex. hushållsmaskiner och tv-apparater

• privatlärare

• sotning och avloppsrensning.

Rengöring för den kräsne med kunden och miljön i fokus!

Copyright ® 2009 gotaclean.se