Kvalitets- och MiljöpolicyKvalitetspolicy


GötaClean AB´s affärsverksamhet är att erbjuda marknaden i Göteborgsregionen tjänster såsom lokalvård, trappstädning, städservice, golvvård, fönsterputs mm. Alla tjänster utförs med kvalitet i alla led. Detta innebär att avtalade uppdrag skall genomföras av kompetent personal som uppfyller de krav och förväntningar som uttalats och specificerats av kunden.


Detta uppnår vi genom att:

 • Våra kunder skall bemötas med stort engagemang

 • Kunden skall uppleva GötaClean som ett kvalitetsmedvetet företag med kompetent, positiv och serviceinriktad personal


 • Revision av kvalitetspolicy

Miljöpolicy


GötaClean AB är serviceföretaget som arbetar för att skapa rena och trivsamma miljöer. Vi arbetar för varaktiga uppdrag genom kundanpassad utveckling.

Miljöpolicy är bra, men det är framförallt via en aktiv miljögrupp och engagerade medarbetare vi kan nå stora effekter. Företaget arbetar i hela sin verksamhet och utveckling för att minimera verksamhetens negativa effekter på miljön och förebygga föroreningar.

Utveckling sker ständigt i företaget vilket innebär att:

 • Miljöhänsyn tas vid val av produkter, maskiner och redskap
 • Städ- och arbetsmetoder som minskar utsläpp används i förstahand
 • Avfall källsorteras och återvinns
 • Engångsartiklar undviks så mycket som möjligt
 • Sparsamhet gällande förbrukning av el och vatten, både inom den egna        verksamheten och hos kund
 • Transporter planeras och minimeras
 • Personalen engageras i GötaClean´s miljöarbete och policy
 • Företaget arbetar enligt gällande lagar och krav
 • Revision av miljöpolicy

Rengöring för den kräsne med kunden och miljön i fokus!

Copyright ® 2009 gotaclean.se