Om GötaClean

GötaClean är ett serviceföretag som erbjuder städtjänster i Göteborgsregionen med många års erfarenhet inom städbranschen.

Fel motorik och farliga rengöringsmedels negativa inverkan på oss och vår miljö är drivkraften bakom GötaClean. Genom vetskapen om ergonomiska städmetoder och miljövänliga rengöringsmedel ökar vi välbefinnandet för oss alla.

 

GötaClean´s affärsidé är att vara:

  • En pålitlig samarbetspartner
  • En trygg arbetsgivare
  • Kvalitetsmedveten
  • Miljömedveten
  • Prismedveten
  • Ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag

GötaClean följer jämna steg med den senaste utvecklingen gällande arbetsmetoder och städmaterial.Vi tror att det här gör oss starka!


Engagemang för verksamhetens ständiga förbättring


Vi följer lagar, förordningar och god affärssed. Vi är också förpliktigade att ständigt förbättra företagets verksamhet.

Kontinuerligt genomför vi revisioner i våra standarder för miljö, kvalité, arbetssäkerhet och tillfredsställelse i arbetet.

GötaClean är serviceföretaget som tar miljö och kvalité på största allvar samt har egen miljö- och kvalitetsansvarig som utvecklar verksamheten på ett sådant sätt att kunden kan genomföra sina egna miljömål.


Öppet och aktivt informerar vi våra samarbetspartners om faktorer som har en inverkan på verksamhetens kvalitet och säkerhet.

Vid rekrytering av personal söker vi efter en vilja att ta ansvar, kompetens, ett intresse i egen och företagets utveckling. Vi stödjer även personal som vill avancera i företaget.

GötaClean tillser att personalen har bästa förutsättningar för att lyckas i sitt arbete och vi förväntar oss att alla medarbetare följer våra verksamhetsmetoder.


Företaget innehar FA-skattesedel och är försäkrat via Trygghansa med bl.a. 10 Mkr för person- och sakskada.

Rengöring för den kräsne med kunden och miljön i fokus!

Copyright ® 2009 gotaclean.se